Zgodovina 7.c 25. 3.

sreda, 25. 03. 2020 | 7. razred

ZGO_7.c_25.3.

Današnja snov je v učbeniku na str. 76-79. Tema je Širjenje rimske države.

Tako kot v ponedeljek, si najprej natančno preberi vso besedilo in oglej slikovni material. Sledijo naloge:

  1. Naredi miselni vzorec z naslovom ŠIRJENJE RIMSKE DRŽAVE. V njem predstavi bistvene značilnosti naslednjih podpoglavij:
  • Pomen rimske vojkse
  • organizacija rimske vojske
  • oprema legionarja (na internetu poišči njegovo sliko in ga nariši),
  • osvajanje Apeninskega polotoka
  • Punske vojne (Kje, med kom, kdaj, zakaj?)
  • Hanibal. Zakaj je bil njegov pohod čez Alpe tak poseben dosežek?

2. V DZ na str. 34-35 reši naloge 28-32.

Naj današnja učna ura zate ne bo Pirova zmaga.

Janja

Dostopnost