Zgodovina 6. razred od 23. do 27. marca

ponedeljek, 23. 03. 2020 | 6. razred

Dragi učenci in učenke!
V naslednjih urah se bomo lotili nove teme – Človek razmišlja, ustvarja in gradi. Predelali jo boste samostojno s pomočjo SDZ in video gradiva. V njej se boste seznanili s tem, kako so se naselja in bivališča ljudi spreminjala skozi čas ter s pomembnimi izumi, ki so človeku olajšali življenje. Ko boš snov prebral, napravi zapiske-povzetke prebranega v zvezek, svoj zapis fotografiraj in pošlji na spodnja naslova:

janja.pavlic@8talcev.si,

maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si 

1. V SDZ na straneh 40-44 si počasi in pozorno preberi besedilo. Oglej si slikovni material in vire ter razmisli o prebranem.

2. V arhivu rtvslo.si si oglej oddajo Koliščarji, 1. del: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/120200678

Mimogrede, poznaš koga od nastopajočih?

Osredotoči se na podnaslove, ki so zapisani v SDZ:

-navedi razloge za stalno naselitev ljudi in kaj je bilo pomembno pri izbiri prostora za naselitev

-naselitev v času mlajše kamene dobe, vrste bivališč

-gradbeni materiali

-opiši koliščarsko naselje

-opiši gradišče

-gradnja prvih mest

Ko si boš ogledal oddajo o Koliščarjih v zvezek zapiši povzetek.

Želiva ti obilo dobre volje in motivacije za delo.

Pa veselo na delo.

3. Nato reši naloge v SDZ.

  • nal. 1, 2, 3 na str. 41,
  • nal. 4 in 5 na str, 42 in
  • nal. 6. na str. 43.
Dostopnost