Zaključek 5-letnega projekta POGUM

četrtek, 07. 07. 2022 | Projekt POGUM

V šolskem letu 2017 smo vstopili v 5-letni razvojni projekt Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

V teh letih se je v dejavnosti POGUM-a zvrstilo učencev, ki so jih vodili učitelji šolskega
razvojnega tima (Maja Grbec Švajncer, Martin Pišlar, Alenka Lepoša Berro, Aleš P. Vavken,
Urška Župec Mele, Špela Voljč, Zala Lukan Sedej, Suzana Erjavec,  Simona Kavčič, Daša Birsa,
Vesna Šošter, Elizabeta Žabkar, Jasna Brenčič, Živa Vengust, Zarja Trček, ravnateljica Karmen
Cunder in vodja šolskega tima Sergeja Šorli) in vrsta zunanjih sodelavcev.

Poudarek načrtovanih in izpeljanih dejavnosti je vsa leta temeljil na aktivni participaciji
mladih, saj smo si člani šolskega tima enotni, da je to neizkoriščeni potencial v klasičnem
načinu izobraževanja. Izpeljali smo več raziskovalnih tabor za učence, kjer so sokreirali
vsebine in potek, v zadnjem letu smo novosti vpeljevali v redni pouk. Zraven osvojenih veščin
(sodelovanje, kreativnost, odgovornost, digitalna kompetenca) se lahko pohvalimo z
likovnimi izdelki, dokumentarnimi filmčki, gledališko predstavo, geografskimi izsledki,
arhitekturnimi zamislimi itd.
Ena od kreativnih dejavnosti je potekala na raziskovalnem taboru 2020, v teh dneh pa smo jo
trajno vgradili v našo steno umetnosti.

Dostopnost