Vprašalnik o aktivnem državljanstvu

Vprašalnik o aktivnem državljanstvu

 

Starost: __________                          Spol (obkroži):    – m       – ž

 

1. Kaj zate pomeni biti aktiven državljan?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Ali si že kdaj sodeloval pri dejavnosti za spremembo ali izboljšanje nečesa v svoji skupnosti?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Ali si prostovoljec v dobrodelni ustanovi? Navedi ime ustanove.

___________________________________________________________________________

4. Katere tri vrednote so po tvojem mnenju za aktivnega državljana najpomembnejše? Na prvem mestu naj bo napisana zate najpomembnejša.

____________________   _____________________  _____________________

5. Naštej nekaj aktivnih državljanov. Pojasni svojo izbiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

Več prispevkov iz Comenius 2013 - 2015

 
 
 
 
 
 
Dostopnost