Tekmovanja

Učenci se bodo v šolskem letu 2011/12 lahko vključili v naslednja tekmovanja:

 

·       tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo priznanje),

·       tekmovanje iz angleškega jezika,

·       bralna značka,

·       angleška bralna značka,

·       tekmovanje iz matematike,

·       logika,

·       tekmovanje iz kemije (Preglovo priznanje),

·       tekmovanje iz biologije,

·       tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni,

·       tekmovanje iz fizike,

·       tekmovanje iz zgodovine,

·       tekmovanje iz geografije,

·       mladi raziskovalci,

·       tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav,

·       Vesela šola,

·       Cici vesela šola,

·       male sive celice,

·       kviz NG Junior Bistroum

·       zlata kuhalnica

·       slikarske kolonije,

·       srečanje gledaliških in lutkovnih skupin,

·       revija pevskih zborov,

·       tekmovanja v športu, v tistih disciplinah, za katere bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti in jih razpisuje Zavod za šport Planica

·       drugo, če bo izražen interes.

Dostopnost