Spremembe pri karantenah…

torek, 18. 01. 2022 | Obvestila

Vsi ste verjetno že iz medijev seznanjeni s tem, da je prišlo do sprememb pri določanju karanten v primeru visokorizičnih stikov (v nadaljevanju VRK).

Vlada je 17. 1. 2022 sprejela odlok: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Bistvena sprememba je, da gre oddelek v karanteno samo v primeru, ko je v 14 dnevnih od prvega VRK v oddelku okuženih nad 30% učencev (pri nas to glede na velikost oddelka pomeni 7 do 9 učencev).

Z navedenimi spremembami je usklajen tudi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa, da učencem prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

  • so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni, ali
  • so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni, ali
  • predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.

Ob vsakem prvem pojavu VRK v oddelku vas bomo o tem tudi obvestili in napovedali 7 dnevno samotestiranje. Tudi tokrat boste obvestila prejemali preko Lopolisove e-pošte.

V sredo in četrtek bomo v šoli pregledali vaša soglasja in nekaterim poslali v podpis nova soglasja, ker vaši otroci ne izpolnjujejo več izjeme. To so predvsem učenci, ki so covid preboleli pred več kot 45-imi dnevi.

Ta trenutek mislim, da nam bo ta sprememba omogočila več pouka v šoli in manj karanten celotnih oddelkov. Zadnje dneve smo res komaj še organizirali pouk v šoli in istočasno na daljavo, zaradi tako velikih odsotnosti oddelkov ter istočasno odsotnosti zaposlenih zaradi okužb ali karanten, zaradi VRK v šoli in izven, zaradi nujnega varstva otroka in podobno.

Zdržimo še to in verjamem, da bomo učencem kmalu lahko vrnili vsaj približno tako šolo, kot smo jo poznali pred dvema letoma.

KARMEN CUNDER, ravnateljica

Logatec, 18. 1. 2022

Dostopnost