Šolski e-Tim

petek, 09. 09. 2011 | e-Učenje

itablachairCilj projekta Šolski razvojni e-Tim je seznaniti učitelje z možnostmi izobraževanja in uporabe IKT-ja, omogočiti in spodbujati sodobnejši pouk, poučevanje in učenje ter organizacijo dela ob uporabi IKT-ja.

 

e-Tim: Rok Štemberger, Aleš Požarnik Vavken, Margarita Jereb, Miran Nagode, Karmen Cunder

Dostopnost