Socialne in družabne igre

torek, 15. 02. 2022 | Podružnična šola Laze

odaljšanem bivanju dajemo poudarek na socialnih in družabnih igrah. Vsak dan spoznamo kakšno novo, ob tem pa se učimo sporazumevanja, iskanja kompromisov, prilagajanja … Vsaka igra nas obogati in v otroku zbudi nova spoznanja ter interese.

Dostopnost