SKLAD JEŽEK v šolskem letu 2019 – 2020

torek, 24. 11. 2020 | Šolski sklad

  • Avgust 2019: Postavitev igrala pred šolo.
  • September 2019: Priprava in razdelitev pristopnih izjav za SKLAD JEŽEK.

Prejeli smo 322 vrnjenih izjav, ki so v enkratnih ali mesečnih zneskih prispevale denar za sklad – vsem se ISKRENO zahvaljujemo.

MESEČNA NAKAZILA:
– 149 izjav – 1 €
– 32 izjav – 2 €
– 13 izjav – 5 €

ENKRATNA NAKAZILA:
– 123 izjav – 10 € = 1.230,00 €
– 4 izjave – 50 € = 200,00 €
– 1 izjava – 100 € = 100,00 €

  • Oktober 2019: 24. 10. 2019 je potekala OTVORITEV IGRALA. Učenci OŠ 8 talcev so pripravili kratek program, postavljena pa je bila tudi zahvalna tabla sponzorjem in vsem, ki so nam pomagali.
  • November 2019: 7. 11. 2019 1. PREDAVANJE Marka Juhanta
  • December 2019: 12. 12. 2019 je potekal tradicionalni BOŽIČNI BAZAR. Pripravljenih je bilo 600 dobitkov. S prodajo srečk smo zaslužili približno 1200 €.
  • Januar 2020: 6. 1. 2020 2. PREDAVANJE – DELAVNICE Marka Juhanta. 23. 1. 2020 SEJEM POKLICEV (predstavitev različnih srednjih šol in podjetnikov)
  • Februar 2020: 25. 2. 2020 – PUSTNI PLES Z RAJANJEM (plesna animacija Rueda, Fotkar, brezplačno pecivo in čaj, nagrade za najboljše maske).
  • Marec 2020: PREDAVANJE Marka Juhanta – odpadlo zaradi epidemije.

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 smo odobrili 14 prošenj oz. sprejeli 14 sklepov:
– Prispevek za nakup ustvarjalnega materiala za likovno dekorativni krožek.
– Odobritev sredstev za nakup oblikovanih blazin za podružnično šolo Laze.
– Financiranje prevoza za skupino otrok za udeležbo na Malih sivih celicah.
-Nakup kostanja za kostanjev piknik.
-Financiranje “Mini Planice”.
-Odobritev sredstev za nakup vesel za poletno šolo v naravi.
-Odobritev sredstev za izbirni predmet francoščina.
-Financiranje prevoza v Radovljico.
-1000 € smo namenili svetovalni službi za socialne stiske.
-Odobritev sredstev za nakup materiala za umetnost.
-Donacija za izdajo knjige.

V času epidemije je sklad učencem in njihovim družinam, z nakupom bonov, dvakrat priskočil na pomoč. V mesecu aprilu pa smo od Mercatorja dobili donacijo v obliki paketov za pomoč družinam.

Dostopnost