Prva zaposlitev 2016/17

sobota, 27. 05. 2017 | Jeziki štejejo - ESS projekt

V šol. letu 2016/17 smo se prijavili na razpis Prva zaposlitev. Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. Z razpisom smo dobili učiteljico slovenščine, ki del delovnega časa porabi za uvajanje v delo učitelja slovenščine, del časa pa opravlja delo učiteljice slovenščine za tujce ter pomaga v podaljšanem bivanju v času domačih nalog. Učiteljica v svojem delovnem času nadomešča odsotne učitelje slovenščine ali podaljšanega bivanja. Vse to je namenjeno pripravi na strokovni izpit in s tem možnostjo vključitve na trg dela z vsemi potrebnimi pogoji. Pogodba zahteva pripravništvo do konca novembra 2017 ter nato zaposlitev vsaj za ½ delovnega časa do konca maja 2018. Učiteljica bo ob koncu pripravništva na šoli zaposlena še do konca šolskega leta za delo v podaljšanem bivanju.

Za sodelovanje v projektu smo se odločili, ker smo pridobili delavko na nesistemiziranem delovnem mestu, kar nam je omogočilo predvsem reševanje problema pogoste bolniške odsotnosti učiteljic slovenščine.  Tako smo 1. 4. 2017 zaposlili učiteljico začetnico Ivano Zajc. Učiteljica bo ob pripravah na strokovni izpit opravljala še delo učiteljice slovenščine za tujce ter učiteljice v podaljšanem bivanju.

Načrt usposabljanja smo tako razdelili v dva dela. Prvi del obsega njeno usposabljanje za prijavo na strokovni izpit, drugi del pa praktično delo na mestu učitelja podaljšanega bivanja in učiteljice slovenščine kot drugega tujega jezika.

Dostopnost