Prometni režim

ČASOVNA ZAPORA DOSTOPA NA ŠOLSKO DVORIŠČE (glavni vhod)

Šolsko dvorišče bo za dostop z osebnimi ali dostavnimi vozili zaprto v času prihoda otrok v šolo (od 7.00 do 8.00) in v času, ko šolsko dvorišče uporabljajo učenci razredne stopnje za igrišče (od 11.00 do 16.30). Po potrebi pa tudi izven omenjenih terminov.


DOSTOP NA ŠOLSKO DVORIŠČE S ŠOLSKE POTI (pri šolski telovadnici)

Za to dvorišče velja prepoved za ves promet. Starše, ki v šolo pripeljete otroke razredne stopnje, prosimo, da ustavite na Šolski poti (ob pločniku pri telovadnici), odložite otroke in nadaljujete pot mimo športne dvorane in pokopališča.


DOSTAVA OTROK V ŠOLO (predmetna stopnja)

Če pripeljete otroke v šolo z osebnim avtomobilom, jih pripeljite na parkirišče ob športni dvorani. S parkirišča je urejen dostop do šole skozi podhod med vrtcem in šolo.


PARKIRNI PROSTORI

Z izgradnjo športne dvorane smo v neposredni bližini šole dobili večje število parkirnih prostorov.

Dostopnost