Projekt prijateljstvo še živi

V tednu otroka smo prijateljski razredi 2.a-7.a, 2.b-7.b in 2.c-7.c izvedli skupno šolsko uro. Vsak s svojo vsebino. Cilji pa so enaki: razvijamo občutek sposobnosti, gradimo medsebojno zaupanje, razvijamo občutek sprejetosti, razvijamo občutek pripadnosti, povečujemo občutek varnosti. Otroci 2.c so povedali, da so jim prijatelji zelo pomagali, da so bili prijazni in nežni.

Fotografije

Fani Šega

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost