Predmeti

RAČUNALNIŠKA UČILNICA Tekom tedna imate učenci v računalniški učilnici možnost uporabe šolskih računalnikov. Namenjeni so potrebam domačega dela… Upoštevajte Pravila uporabe računalniške učilnice

 

ANGLEŠČINO, GEOGRAFIJO, MATEMATIKO, TEHNIKO… najdete v SPLETNI UČILNICI

 

3. C razred TUKAJ
5. B razred TUKAJ

 
FIZIKA

 

BIOLOGIJA

9. r – Vprašanja – minimalni standardi znanja
8. r – Vprašanja – minimalni standardi znanja

 

 

KEMIJA SPLETNA STAN ZA DODATNI POUK

 

RAČUNALNIŠTVO Navodila za končni izdelek pri računalništvu

Dostopnost