Pravila uporabe računalniške učilnice

torek, 04. 10. 2011 | e-Učenje

 

Učenci lahko uporabljate šolske računalnike za dopolnjevanje in izpolnjevanje šolskih oziroma domačih obveznosti.

Z računalniško in komunikacijsko opremo ravnaj pazljivo! Obnašaj se odgovorno!

  • Če v računalniški učilnici ni učitelja, v računalniško učilnico ne vstopaj

  • Šolsko torbo odloži pri tabli, k mizi odnesi le najnujnejše

  • S seboj ne prinašaj hrane in pijače

  • Opremo uporabljaj le po navodilih učitelja

  • Na računalnik ne nameščaj programov

  • Tiskanje dokumentov ni dovoljeno

  • V primeru zagate, učitelja povprašaj za nasvet

  • Poskrbi, da ne poškoduješ opreme

  • Dosledno izpolnjuj seznam “Evidence uporabe PC-jev”

  • Ob neustrezni uporabi računalniške opreme učitelj učencu prepove nadaljno uporabo.

Dostopnost