Osebna izkaznica PŠ Laze

torek, 23. 08. 2011 | Nerazvrščeno


Naslov: PŠ LAZE, Laze 57, 1370 Logatec (mapa)

Telefon: 01/ 754 48 80

E-mail: osnovna.sola@8talcev.si

Matična šola: OŠ 8talcev Logatec


V letošnjem šolskem letu 2013/14 je na podružnični šoli v Lazah 5 učenk. Pouk poteka v enem kombiniranem oddelku.

Učence kombiniranega oddelka poučuje Mitja Ajdič.

Šolsko malico pripravlja Irena Simšič in tudi poskrbi, da sta šola in šolska okolica čisti in urejeni.


Dostopnost