Odškodnine za poškodovane učbenike

nedelja, 02. 07. 2017 | Obvestila

V letošnjem juniju je šola izdala nekoliko več obvestil o zaračunanju odškodnine za poškodovane učbenike, zlasti v 7. razredu. Domnevam, da je do tega prišlo tudi zato, ker v letih varčevanja, ko smo imeli le stare in dotrajane učbenike, poškodb nismo računali, saj so bili učbeniki predolgo v uporabi. Žal so se učenci s tem naučili, da je vseeno, kakšne učbenike vrnejo. Vendar me Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov zavezuje, da za javna sredstva, ki so namenjena vsem učencem, primerno skrbim. Pri tem sem želela biti čim bolj objektivna in pravična. Če je bil učbenik uničen, da ga je bilo potrebno odpisati, sem zaračunala celotno ceno, ko je bil učbenik učencu izposojen prvič, ali 2/3, ko je bil pred tem že nekomu izposojen. Če je bil učbenik strgan (večinoma gre za poškodbe hrbta), sem računala tretjino nabavne vrednosti, zakrožene navzdol, če je bil poškodovan drugače (zmečkan, zavihan), pa četrtino. Vem, da so mnoge poškodbe nastale nenamerno, vendarle so nastale in bodo imeli zaradi njih učbeniki krajšo življenjsko dobo.

Urška Peršin Mazi, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost