SLJ 9-1 od 23. 3 do 27.3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 9. razred

SPLOŠNA NAVODILA za čas, ko boste delali na daljavo.

Spoštovani moji učenci,

upam, da nam bo šlo. Kdaj se bo tudi zataknilo, tudi meni, seveda, ampak z dobro voljo bomo zmogli.

Ne želim vam naložiti preveč. Izbirala bom tiste vaje, ki vam bodo pomagale pridobiti nova znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali v življenju. Če ne takoj zdaj, pa zagotovo kasneje. Takrat se boste pa, upam spomnili! Ne mene, ampak znanja!

Delajte z dobro voljo in pošteno, da boste zadovoljni s seboj in svojim znanjem. Tega vam nihče ne more vzeti.

Navodila bom pisala v obliki za moški spol, velja pa seveda za vse!

Zdržite zdravi vi in vsi vaši!       

Andreja Erker                   andreja.erker1@guest.arnes.si.

 

A

1.      URA

JEZIK, DELOVNI ZVEZEK

1.      Str. 96, 97, vaja 2 – preberi besedila

2.      Str. 98, vaje 3,4 in 5 – reši in preveri rešitve.

3.      ZVEZEK: Zapiši v zvezek naslov enote ter podnaslov »Zasebna in uradna besedila« prepiši besedilo iz vaje 5 (pravilo). Navedi še kakšen svoj primer.

Razmisli: o čem govori pravilo? Kako ga razumeš? Zapiši.

 

2.      URA

JEZIK, DELOVNI ZVEZEK

1.      Poglej in ponovi pravilo o vsebini neuradnega besedila? Kaj je tujka za »neuradno«?

2.      Str. 99, vaja 6 – preberi in odgovori na vprašanja (se nanašajo na izhodiščna besedila str. 97)

3.      ZVEZEK: Pod že zapisan naslov prepiši besedilo iz vaje 7 (pravilo). Navedi še kakšen svoj primer uradnega besedila. Kje naletiš na tako besedilo? Navedi institucijo.

3.      URA

JEZIK, DELOVNI ZVEZEK

1.      Str. 100, vaja 8 – preberi, zapiši odgovore

2.      Str. 100, vaja 9 – dopolni besedilo

3.      Str. 100, vaja 10, 11 – preberi in reši vaje.

4.      Na strani 99 in 100 označi nove ali tebi manj znane pojme (npr. rubrika, objektivno…)

Preveri jih v slovarju ter Prepiši v zvezek.

5.      Str. 101/ 12 – preberi in dopolni besedilo

6.      ZVEZEK: Pod že zapisan naslov prepiši besedili vaje 9 in 12.

4.      URA

1.       JEZIK, DELOVNI ZVEZEK

2.      Str. 101, 102, vaja 13 – preberi besedila- in dopolni besedilo na koncu –

ZVEZEK . Prepiši vVRSTE BESEDIL –

3.      Str 102, vaja 14

4.      V zvezku preveri zapiske celega tedna in si označi nove pojme

 

 

 

 

Dostopnost