NASILJE V DRUŽINI

četrtek, 02. 04. 2020 | Psihosocialna

Nasilje v družini – ustavimo ga!

Znotraj domačih sten, znotraj družine se ne cedita vedno le med in mleko. Mislim na družine, ki se soočajo z domačim nasiljem. Znano je, da se družinsko nasilje v kriznih časih poveča, kar trenutno opažajo tudi na policiji. Trenutno so otroci doma, učenje poteka na daljavo. Ogroženost s strani koronavirusa povzroča negotovost, nelagodje in strah, včasih se pridruži obup zaradi poslabšanja finančne situacije. Družine so bolj na kupu, v primeru slabe volje se marsikdo ne more nikamor umakniti. Konflikti hitreje izbruhnejo in za seboj pogosteje potegnejo še nasilje, saj nekateri ne znajo drugače reševati svoje stiske. In v tem tisti, ki so žrtve, potrebujejo pomoč. Predvsem otroci, ker so življenjsko odvisni od svoje družine in ker se v taki situaciji težko znajdejo. In morda takrat, ko so vsi skupaj, ne upajo poklicati na pomoč.

Sosedje, bodite solidarni in ne zamižite na eno oko, kadar opazite znake nasilja. Najudobneje se je obrniti proč, a pomislite na ranljive. Žrtve pogosto molče prenašajo, kar se jim dogaja, ker jim je nerodno pred drugimi ali ker same sebe krivijo za dogajanje.

Sporočilo tistim, ki se soočate z nasiljem v družini: Naj vas ne bo sram. Lahko se obrnete na učitelja ali učiteljico, da bo informacija posredovana svetovalni službi. Lahko se povežete s svetovalno službo sami (eva.hrovat-kuhar@8talcev.si; bojana.breznikar@guest.arnes.si; ursa.speh@guest.arnes.si)

Seveda ste vabljeni na pogovor tudi tisti, ki se težko zadržite in hitro zavpijete ali udarite. Dobrodošli!

Tule je navedenih še nekaj naslovov v primeru soočanja z nasiljem v družini:

Zaupni telefoni in kontakti

  • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan (brezplačno)
  • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00 (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici)
  • Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.
  • 01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19.00 in 7.00)
  • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
  • 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro, svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)
  • 031 699 333 – psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)
  • Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 16.00:

Ljubljana: 01 43 44 822 in 031 770 120

Koper: 05 63 93 170 in 031 546 098

elektronska pošta: info@drustvo-dnk.si in dnk.koper@siol.net 

 

Pa še naslovi za informacije o koronavirusu:

Podpora v zdravstvenem domu v epidemioloških razmerah s koronavirusom

Logatec: 051 253 011 (vsak dan od 7. do 19. ure)

 

Druge telefonske številke za informiranje in pomoč:

112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

080 14 04 – Klicni center za informacije o koronavirusu

Najnovejši podatki, informacije, nasveti, priporočila in odgovori na pogosta vprašanja: https://www.gov.si/teme/koronavirus

 

 

  1. 4. 2020 Eva Hrovat Kuhar, šolska psihologinja
Dostopnost