Nacionalno preverjanje znanja 2022/23

nedelja, 11. 09. 2022 | Nerazvrščeno, Obvestila

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2022/2023


 

4. maj 2023
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Tuji jezik (angleščinanemščina)

6. junij 2023
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 8. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

16. junij 2023
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Za pripravo na NPZ so na voljo starejši primeri testov. (kliknite na predmet, da pridete do nalog)


Koledar NPZ za 9. razred:

1. september 2022
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.

Na naši šoli bo tretji predmet pri Nacionalnem preverjanju znanja: glasbena umetnost.

4. maj 2023
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Tretji predmet

31. maj 2023
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

Od 31. maja do 2. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

12. junij 2023
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

Za pripravo na NPZ so na voljo starejši primeri testov. (kliknite na predmet, da pridete do nalog)

Dostopnost