MATEMATIKA 7. R 23. – 28. 3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

ZNAMENITE TOČKE TRIKOTNIKA –  Ponovi svoje šolsko delo, preglej zapise v  učbeniku (str. 127. – 135. );

  • Kako narišemo VIŠINSKO TOČKO trikotnika? Kje leži?
  • Kako trikotniku OČRTAMO krožnico? Kje leži središče očrtane krožnice?
  • Kako trikotniku VČRTAMO krožnico?

———————————————————

  • Po želji: Kako določimo težišče trikotnika?
  • Za vajo  reši še Špela se preizkusi – učbenik, str. 136. V primeru, da se ti zatakne, ponovno preveri razlago in rešene primere v učbeniku.

Vsi tisti, ki vam je matematika mala šala in radi rešujete tekmovalne naloge, imate možnost dostopa do tekmovalnih polj preteklih let na dmfa.si.

Dostopnost