MAT 8. razred 30. 3. – 3. 4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 8. razred

OBSEG KROGA IN ŠTEVILO π
  1. in 2. ura

Ponovitev: Pojdi na stran

https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index.html

ter reši 1.  in 2. nalogo. V zvezek zapiši, kaj predstavljajo pojmi krog, krožnica, premer in polmer kroga, središčni kot.

V kuhinji izberi tri različno velike predmete, ki imajo okroglo dno (lonec, ponev, skodelica…). S pomočjo vrvice, vsakemu predmetu izmeri obseg dna in njegov premer. Pri meritvah moraš biti izredno natančen. Meritve izpiši v zvezek in dodaj še količnik med obsegom in premerom.

predmet lonec skodelica ponev
obseg dna      
premer dna      
količnik (obseg/premer)      

 

Če si meril dovolj natančno, bi moral biti količnik v tabeli približno enak 3.

V učbeniku na strani 163, si preberi vse o številu π. V zvezek izpiši, katera dva približka za število π uporabljamo. (str. 162, pomni)

Preberi razlago v učbeniku na str. 162 in v zvezek izpiši, kako izračunamo obseg kroga. Oglej si rešene primere na str. 163. Za vajo reši naloge 1, 2, 4 in 7 na str. 164.

  1. in 4. ura

Utrjevanje: Rešuj naloge na spodnji povezavi (naloge so na straneh od 386-388), v kolikor imaš z reševanjem težave, si ponovno preberi razlago in oglej rešene primere na prejšnjih straneh e-učbenika.

https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index6.html

Dodatno razlago dobiš tudi na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=fMud7p-bzgI

Do naslednjega tedna razmisli: krog razrežemo na tri enake, skladne dele (iz središča kroga narišemo tri polmere, med katerimi je kot 120°). Kako bi izračunal dolžino posameznega dela krožnice, to je dolžino krožnega loka nad kotom 120°?

Dostopnost