MAT 6.r 23. – 27. marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 6. razred

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

Potrebuješ bel list papirja, ki bo predstavljal ravnino. Nariši poltrak z izhodiščem v točki A. Na njem poišči točko B za katero velja d (A,B) = 7 cm. Krajišči A in B naj bosta izhodišči pravokotnih poltrakov, ki se širita nad danima krajiščem. Na poltrakih določi točki D in C za kateri velja d (A,D) = d (B,C) = 4 cm.

Točki C in D poveži. List sedaj prilepi v zvezek.

Razmisli, pobarvaj, odgovori.

Se spomniš, kako imenujemo tako med seboj povezane daljice? Koliko daljic je na sliki narisanih ? Opiši medsebojne lege daljic.

Pobarvaj del ravnine, ki leži znotraj povezanih daljic. Poimenuj pobarvani geometrijski pojem.

Kolikšna je dolžina daljic, ki določajo pobarvani pojem? Kako rečemo tej dolžini?

Odpri učbenik in zapiši v zvezek naslov: DOLŽINSKE ENOTE IN MERJENJE OBSEGA.

Izpiši tudi kaj boš v tem poglavju izvedel. Preberi besedilo.

DOMAČA NALOGA NALOGE ZA VAJO 3. levi stolpec, 4.levi stolpec, 5.

TOREK, 24. 3. 2020

Danes boš nadaljeval/-a z nalogami 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12.

DOMAČA NALOGA

Če še nisi naredil/-a Špele, iz poglavja OSNOVNI G. POJMI, jo reši.

ČETRTEK, 26.3. 2020

OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA

Naslov zapiši v zvezek.

Izpiši tudi, kaj boš danes izvedel.

Pozorno preberi poglavje.

Ko prebereš, napravi izpisek v zvezek – prepiši uokvirjeni in pobarvani besedili, tudi sliki.

Delo nadaljuj z reševanjem: NALOGE ZA VAJO   1., 3.a, 4.a

DOMAČA NALOGA

NALOGE ZA VAJO   2., 3.b,c, 4.c

PETEK, 27.3. 2020

 

Veselo na delo. Odpri zvezek in …. Akcija…

Rešuj NALOGE ZA VAJO   7., 8., 9., 10

 

Vsi tisti, ki vam je matematika mala šala lahko namesto naštetih nalog rešite naloge 11., 12., 13.

 

Učenci, ki radi rešujete tekmovalne naloge, imate možnost dostopa do tekmovalnih polj  preteklih let.

 

Dostopnost