Izvajanje pilotnega e-testiranja NPZ

četrtek, 18. 03. 2021 | Zgodilo Se Je

Spoštovani starši in učenci.

Nacionalno preverjanje znanja se bo v letošnjem letu izvajalo, o obliki izvedbe bo informacija dana konec meseca marca.

Pred tem pa bo na šolah potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. in 9. razreda med 22. in 26. 3. 2021. Namen testiranja je seznanitev s programom, preveriti vzdržljivost programa, tehnične težave in prijaznost do uporabnikov v primeru, da se zaradi epidemioloških razmer RIC odloči, da testiranje izvede v digitalni obliki.

Na naši šoli bodo 25. 3. 2021 e-izvedbo NPZ pisali učenci 6. razreda;

26. 3. 2021 pa učenci 9. razreda.

Ta dan bo pouk za te učence potekal prilagojeno.

Dostopnost