Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2024/25

četrtek, 25. 04. 2024 | Obvestila

Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 24/25:

7. razred: Šport za sprostitev, Likovno snovanje 1, Računalništvo urejanje besedil, Nemščina 1, Šolsko novinarstvo, Ples, Francoščina 1, Obdelava gradiv les, Turistična vzgoja in Retorika

8. razred: Računalništvo – multimedija, Šport za zdravje, Likovno snovanje 2, Poskusi v kemiji, Nemščina 2, Šolsko novinarstvo, Ljudski ples, Življenje človeka na Zemlji, Turistična vzgoja in Retorika

9. razred: Izbrani šport, Filozofija – Jaz in drugi, Likovno snovanje 3, Računalništvo – računalniška omrežja, Obdelava gradiv kovine, Nemščina 3, Raziskovanje domačega kraja in okolja, Francoščina 3, Turistična vzgoja in Retorika

 

Za neobvezne izbirne predmete bomo objavili naknadno.

Dostopnost