Geografija 9.a in 9.c od 23. do 27. marca

nedelja, 22. 03. 2020 | 9. razred

OBLIKE TURIZMA. Učbenik 77-79

V zvezek  nariši tabelo z tremi stolpci. Na vrh prvega stolpca napiši GORSKI TURIZEM, drugega OBMORSKI TURIZEM  in tretjega ZDRAVILIŠKI TURIZEM.  Pod vsako vrsto turizma s pomočjo učbenika zapiši glavne značilnosti- v katerem delu Slovenije, sezona, aktivnosti in vsaki pripiši 5 krajev, kjer je ta vrsta turizma. Iz DZ str. 53 izreži karto Slovenije in jo zalepi v zvezek. Vriši kraje v katerih je razvita posamezna vrsta turizma z različnimi barvami in izdelaj legendo. Vriši tudi najpomembnejše turistične kraje in znamenitosti- Postojnska jama, Ljubljana, Bled, Bohinj, Lipica, Piran, Škocjanske jame, Maribor, Kobarid, Bovec. Reši  vaji 37 in 38 v DZ str. 18 in 19 in odgovori na 1. in 2. vprašanje v učbeniku str. 80. Odgovora zapiši v zvezek. S pomočjo poročil na TV, radiu, časopisov in spleta poišči čim več podatkov o potresu 22. marca 2020- čas, kje, središče, moč, posledice ter svojo izkušnjo, če si potres čutil ter jih zapiši v zvezek za geografijo.

Dostopnost