Geografija 8.A OD 23.3. DO 27.3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

AMERIKA. Učbenik 52-54

V zvezek napiši naslov AMERIKA. Izdelaj zapis in sicer 1. LEGA AMERIKE- opredeli lego glede na poloble, morja in oceane, toplotne pasove in najbližjo celino.  2. RAZČLENJENOST- s pomočjo atlasa, kjer je karta celotne Amerike izpiši večje otoke in otočja, polotoke in zalive. 3. IME- pojasni ime Novi svet, Amerika, Kolumb, Indijanci, Amerigo Vespucci.  4. DELITEV- izpiši in razloži obe delitvi- geografsko in zgodovinsko. Pojasni pojma Angloamerika in Latinska Amerika. Reši še vaji 32 in 33 v DZ str. 21 in odgovori na vprašanja v učbeniku str. 54. Odgovore zapiši v zvezek. S pomočjo poročil na TV, radiu, časopisov in spleta poišči čim več podatkov o potresu 22. marca 2020- čas, kje, središče, moč, posledice ter svojo izkušnjo, če si potres čutil ter jih zapiši v zvezek za geografijo.

Dostopnost