Geo NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Preverjanje ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Tu se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Med možne izbire tretjega predmeta seveda sodita tudi geografija oz. zgodovina.

 

    
 
     Arhiv testov

 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno

 
 
 
 
 
 
Dostopnost