DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA 7. razred od 23. do 27. marca

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

Učenci naj mi do konca tedna slikajo zapise v zvezku, ki so jih naredili in mi pošljejo na mail:

maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si

V vseh treh oddelkih smo že predelali in zapisali Evropsko unijo. Če v katerem oddelku  nismo  napisali vsega o Evropski uniji, potem sam dopolni zapis. In sicer zgodovino Evropske unije, nastanek in razvoj, koliko članic šteje, koliko uradnih jezikov je.

Narišemo in opišemo simbole evropske unije. Učbenik str. 39

Slovenija je s članstvom v Evropski uniji pridobila tako prednosti kot tudi dolžnosti. Zapiši prednosti in dolžnosti držav članic Evropske unije. Str. 40, vaje str.50

SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE:

Na Internetu poišči in zapiši podatke o zgodovini Slovenije. Zapis prični že s prazgodovino. Opiši kako je nastala naša država Slovenija. Dva praznika danes , ki sta povezana z datumi  nastanka države Slovenije?

Kaj je USTAVA? str. 36, 37 Slovenija je PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA. Kaj to pomeni?

Kaj pomeni demokracija? Od kod izvira beseda? Str. 35 O demokraciji smo se že učili pri zgodovini. Kaj je značilno za demokracijo danes in v čem se razlikuje od tiste v Atenah?

Slovenija pozna tri veje oblasti. Katere in jih opiši: str. 35

Dostopnost