Aktualno

petek, 22. 09. 2017 | Jeziki štejejo - ESS projekt

  1. SEPTEMBER – evropski dan jezikov

Dejavnosti na OŠ 8 talcev Logatec

ob evropskem dnevu jezikov 2018

 

 

  1. Breznikar: JEZIKOVNI ŠTEVEC V JEZIKOVNEM KOTIČKU ŠOLE

Predstavniki oddelkov v SUŠ so v svojem oddelku naredili zbirnik učencev po maternih jezikih in poiskali zainteresirane učence za videoposnetek. V oddelkih so učenci na kratko zapisali skupno mnenje o tem, zakaj so radi učenci te šole, in kaj bi na šoli spremenili. Izbrani učenci so to skupno mnenje prevedli v svoj materni jezik.

Pri likovni umetnosti so pobarvali zastave ter pripravili blago za zapis števila učencev s posameznim maternim jezikom. Učenci video-krožka so posneli izjavo učencev v njihovem materinem jeziku in posnetke pripravili za projekcijo v avli šole. 26. septembra bomo odprli števec jezikov v jezikovnem kotičku in prikazali projekcijo videoposnetkov.

 

  1. Brenčič: RAZISKOVALNA NALOGA (slovenščina skozi čas)

Učenci se odločijo za raziskovalno dejavnost in pisanje raziskovalne naloge. Najprej morajo izbrati predmetno področje, ki jih zanima. Temo izberejo sami ali s pomočjo mentorja, ki deluje na izbranem predmetnem področju. Pogovorijo se tudi o tem, kako bo raziskovanje potekalo.

 

Učenci samostojno in občasno pod mentorjevim vodstvom pišejo in oblikujejo raziskovalno nalogo. Preverjajo, ali postavljene hipoteze držijo. Ko je raziskovalna naloga dokončana, se učenci pripravljajo na govorno predstavitev naloge. Prva predstavitev poteka v šoli, pred nekaj učitelji in nekaj učenci. V nadaljevanju se, če je bilo tako dogovorjeno, predstavijo na regijskem srečanju raziskovalnih nalog in če so dovolj uspešni, opravijo zagovor tudi na državnem srečanju.

 

 

  1. Urbas: PREDSTAVITEV PROJEKTA JeŠT V AVLI ŠOLE

Na dan jezikov, 26. septembra, bomo v avli šole začeli s projekcijo predstavitve projekta JeŠT. Predstaviti ga želimo s čim več različnimi fotografijam izdelkov, ki so nastajali med lanskim šolskim letom, in posnetki dejavnosti.

  1. Leskovec: RAZISKUJEMO TUJE JEZIKE IN KULTURE

Učenci bodo v začetku razmišljali o različnih jezikih in različnih kulturah izven Slovenije.

Predstavili bodo svoje predstave o tem.

Učenci, katerih starši in predniki izhajajo iz drugih kultur in jezikov, bodo predstavili to kulturo glede na njihove zmožnosti in ostale učence naučili osnovne fraze (pozdravi, predstavim se).

Bojana P. K. bo učencem predstavila popolnoma drugačno kulturo in obenem tudi stiske otrok s področja Nubskih gora v Afriki s predavanjem ob diapozitivih in posnetkih. Predstavila jim bo tudi njihovo glasbo in jezik.

Poslušali in ogledali si bomo posnetke otroških plesov in glasbe iz Evropskih držav in tudi iz drugih celin.

Učili se bomo pesmi in/ali plesa iz drugih držav (ples iz zbirke: Pesmi in plesi ljudstev sveta).

Po dejavnostih bodo učencu tudi likovno ustvarjali na temo različnih kultur in jezikov ter pripravili razstavo izdelkov.

 

  1. Kavčič: KAMIŠIBAJ RDEČA KAPICA V RAZLIČNIH JEZIKIH

Učenci tujci  svetovno znano pravljico Rdeča Kapica  izdelajo v kamišibaju. To je tehnika pripovedovanja zgodbe v sliki in besedi. Učenec razdeli pravljico na 6-12 prizorov-sekvenc, ki prikazujejo bistvene dele zgodbe; tam kjer se kaj pomembnega zgodi, prelomi, oziroma izdela  neke vrste premico dogajanja. Vsak del – kader zgodbe ilustrira. Določi likovno tehniko. Učenec najprej naredi načrt – skico ilustracij. Vsakemu delu določi tudi besedilo, ki ga zapiše na zadnjo stran slike – ilustracije tega  dela zgodbe. Besedilo zapiše in pripoveduje v svojem maternem jeziku ali v  drugem jeziku, ki se ga uči v šoli. Ko izdela ilustracije in zapiše besedilo, se nauči še pripovedovati v kamišibaju: zgodbo pripoveduje s pomočjo lesenega odra-butaja. Kamišibaj zaigra drugim učencem v svojem oddelku, v drugih oddelkih razreda, na prireditvi za učence v času pouka in po pouku za širšo javnost.

 

  1. Peršin Mazi: IZRAZI ZA VSAKDANJE PREDMETE IN PROSTORE V RAZLIČNIH JEZIKIH

V slovenščini, kitajščini, arabščini, albanščini, bosanščini, španščini, nemščini, italijanščina in francoščini bomo na ustrezna mesta po šoli nalepili izraze za:

jezik, učilnico, jedilnico, stopnišče, hodnik, vrata, okno, dober dan, na svidenje, dobrodošli, mizo, stol, knjižnico, stranišče za deklice, stranišče za fante, zbornico ipd.

 

 

Dogodki partnerjev v projektu

http://jezikistejejo.splet.arnes.si/evropski-dan-jezikov/dogodki-partnerjev-edj-2017/

 

 

Sodelujete pri svetovnem rekordu ob svetovnem dnevu jezikov!

http://edl.ecml.at/record/tabid/3158/Default.aspx

Dostopnost