OBVESTILO O ZAČETKU POUKA ZA VSE UČENCE

četrtek, 28. 05. 2020 | Zgodilo Se Je

Obveščamo vas, da se 1. 6. sproščajo ukrepi za osnovne šole, kar pomeni, da:

  • se v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda,
  • v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda,
  • za učence od 1. do 3. razreda poteka pouk v matičnih oddelkih, v matičnih učilnicah – po urniku kot pred epidemijo,
  • jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta organizirana kot sta bila prej.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo epidemije. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki nam jih bo pripravil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela, izjema so izbirni predmeti).

Pri prehrani in vključitvi v podaljšano bivanje bomo upoštevali prijave kot pred uvedbo epidemije. V primeru, da želite odjaviti kosilo in popoldansko malico, vašo odjavo pošljite na naslov prehrana@8talcev.si

Nadaljnja obvestila vam bodo posredovali razredniki.

Dostopnost