3.a in 3.c 30.3. – 3.4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 3. razred

3.a in 3.c –tretji teden; učenje na daljavo; Podrobna navodila dobijo starši po elektronski pošti.
SPO
•    Človeško telo; UČ str. 62, 63.
•    Človeško telo; UČ str. 62, 63.
•    Čutila; UČ str. 62, 63.

SLO
•    Besede z ožjim in besede s širšim pomenom – SDZ 2/57
•    Besede z enakim pomenom  – SDZ 2/68
•    Govorni nastop
•    Besede z nasprotnim pomenom – SDZ 2/69
•    Šolski jedilnik – SDZ 2/58, 59
•    Andersen; kraljična na zrnu graha 70, 71 (2 uri)

MAT

•       Urjenje (poštevanka, sestavljeni računi, besedilne naloge,
računanje do 100)
Učim se učiti – SDZ 2/101; Liki – SDZ 2/102
•       Liki – SDZ 2/103, 104
•       Liki – SDZ 2/105; Reši, saj zmoreš – SDZ 2/106

GUM
•    Ljudska pesem: Na planincah luštno biti
•    Utrip težkih in lahkih dob – SDZ/33, U/33

LUM
•    Ilustracija: Upodobitev pravljice v stripu – Kraljična na zrnu graha

 

 3.b            30.3.2020 (1)

Dostopnost