1. razred 30.3. – 3.4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 1. razred

DELO NA DOMU  30. 3. – 3. 4. 2020

Dragi prvošolec, prvošolka!

V tem tednu bo veliko zanimivih dejavnosti. Želimo ti veliko zagnanosti.
Aktiv 1. razreda

 

SLOVENŠČINA:

Cilji:

OPISMENJEVANJE
– Pravilno izgovarjajo glas C in ga zapišejo z veliko tiskano črko C po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
Pravilno izgovarjajo glas Č in ga zapišejo z veliko tiskano črko Č po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.
Vadijo branje besed/povedi/besedila z velikimi tiskanimi črkami.
Berejo natančno in poved priredijo ustrezni sličici.
Nastavljene besede/povedi prepišejo v zvezek.

KNJIŽEVNOST

·          Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.

·          Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo.

·          Prepoznavajo glavne in stranske književne osebe.

·          Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb.

·         Razvijajo sposobnost zaznavanja razlike med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu.

 

 • Veliki tiskani črki C in Č
 • zapiši veliki tiskani črki C in Č v zvezek in mali črki C in Č (čez 2 vrstici)
 • v zvezek zapiši nekaj besed, ki se pričnejo na črki C in Č
 • v zvezek zapiši besede ali povedi, ki so sestavljene iz črk, ki smo se jih letos že učili, lahko tudi v obliki nareka, ki ti ga narekujejo starši: A, D, E, I, J, K, L, M, N, O, R, T, U, V, C, Č
 • reši vaje v delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 38, 39, 40, 41
 • reši list z glasovi C in Č (v kvadratke lahko namesto križcev vpisuješ črke)

bralni list C                bralni list Č

Starši naj ti preberejo zgodbo, ki ti jo pošiljamo Kdo je napravil Vidku srajčico

Izberi si dodatno dejavnost, lahko pa narediš vse:

– nariši potek zgodbe v 8 sličicah (kamišibaj):

 1. Videk med bratci in sestricami v raztrgani srajčki
 2. Videk gre od doma v raztrgani srajčki
 3. Sreča ovčko, ki mu da volno
 4. Grm mu volno izmika
 5. Pajek mu stke tkanino
 6. Rak mu ukroji srajčico
 7. Ptiček mu srajčico sešije
 8. Videk se vrne med bratce in sestrice v novi srajčki

Ob sličicah, ki si jih narisal-a, poskusi zgodbo pripovedovati čimbolj tekoče, razločno, doživeto, povezano…

ALI

– Reši učni list  UČNI LIST VIDKOVA SRAJČICA     s ključnimi 8 sličicami, ki jih moraš urediti v pravilni vrstni red (lahko jih izrežeš, lahko narišeš svoje). Oštevilči jih. Prilepi jih v zvezek in se z njihovo pomočjo uri v glasnem in tekočem pripovedovanju pravljice.

ALI

– Ob poslušanju pravljice se gibalno izražaj: gibaj se kot Videk, ptiček, pajek, ovca… Če ste igralsko razpoloženi, pa si lahko doma razdelite vloge in pravljico tudi zaigrate.

Bralne vaje v delovnem zvezku za opismenjevanje na straneh 42 in 43 in bralna lista C in Č

+ branje najmanj 10 min dnevno (podpis staršev na liste za spremljanje branja ali v katerikoli zvezek) – starši pa ti vsak dan lahko berejo pravljice, revije, enciklopedije…

 

MATEMATIKA

Cilji:

·       Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s številom 0.

·       Določijo predhodnik in naslednik danemu številu.

 • Delovni zvezek na straneh 62, 63 (utrjevanje)
 • Predhodnik in naslednik konkretno in vaje v DZ na str. 56 in 57
 • Učni list – predhodnik, število, naslednik   UL – predhodnik, število, naslednik

PREDHODNIK IN NASLEDNIK

**Pri učenju prosi starše, naj ti pomagajo pri branju navodil.

 

Na zgornji sliki ima vsak otrok nekoga pred sabo in nekoga, ki mu sledi, razen prvega in zadnjega.

Vsak ima svojega PREDHODNIKA in svojega NASLEDNIKA.

Predhodnik je v vrsti tik pred njim, naslednik pa takoj za njim.

 


Učni pripomočki/sredstva:
kocke (lego, lesene…), kartončki s številkami (od 1 do 10), DZ2/str. 56, 57

 • Pripravi kocke in izdelaj kartončke s številkami od 1 do 10.
 • Iz kock sestavi stolpiče od 1 do 10.
 • K vsakemu stolpiču položi kartonček z ustrezno številko.
 • Preberi števila od 1 do 10 in od 10 do 1.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Število, predhodnik, naslednik

 • Pokaži stolpič s petimi kockami. Koliko kock ima stolpič, ki je tik pred njim? (Ugotovijo, da ima eno kocko manj.)

Pogledamo v številsko vrsto in število 4 poimenujemo PREDHODNIK števila 5.

Izvedemo nekaj podobnih primerov.

 • Katero število sledi številu 5? Stolpič, ki sledi stolpiču s 5 kockami, ima 6 kock, za eno več.

Pogledamo v številsko vrsto in število 6 poimenujemo NASLEDNIK števila 5.

Izvedemo nekaj podobnih primerov.

 • Stolpiče uporabi za reševanje naloge v DZ 2. del strani 56, 57.
 • Naloga 1: Kartončke s števili uredi od 1 do 10 (od leve proti desni). Starši (brat, sestra…) naj ti povedo število (npr. 8), ti pa poišči njegov predhodnik in naslednik.
 • Naloga 2: Meči igralno kocko in številu, ki ga dobiš, poišči predhodnik in naslednik. (**Lahko mečeš 2 kocki, sešteješ ali odšteješ pike ter poiščeš predhodnik in naslednik števila, ki si ga dobil.)

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Cilji:

·          Poznajo značilnosti pomladi (rastline, živali …).

·          Poznajo svoje telo, znajo poimenovati zunanje dele telesa, poznajo čutila. Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje. Razumejo vzroke dobrega počutja ob redni telesni vadbi. Poznajo pomen redne nege telesa. Poznajo pomen raznovrstne prehrane. Vedo, kje kupimo hrano, sredstva in pripomočke za higieno. Poznajo zdravstvene ustanove. Vedo čemu so namenjene in kako se v njih obnašamo. Ponovijo in utrdijo znanje.

 

 • Pomlad (učni list – pobarvaj) – pogovor o pomladi, pomladnih cvetlicah (žafran, zvonček, trobentica, jetrnik, teloh)… Opazovalni sprehod v naravi.   pomlad SPO
 • Ponovi dele človeškega telesa ter čutila (vonj, vid, sluh, okus,) Gibaj se po navodilih staršev, potem vlogi še zamenjajte:

Pokimaj z GLAVO. Primi se za levo UHO. Odpri USTA. Pokaži JEZIK. S KOMOLCI se nasloni na mizo. Nagubaj ČELO. Dvigni RAMENA. Kje imaš POPEK? Usedi se na tla in se primi za STOPALI. Vstani in v GLEŽNJU zavrti nogo. Z MEZINCOMA se popraskaj po UŠESIH. Poklekni na eno KOLENO….

 • Ponovi vse o zdravju – kako ohranjamo zdravje (higiena, gibanje, zdrava prehrana, spanje…)

 

ŠPORT

Cilji:

·          Zavestno nadzorujejo svoje telo v različnem položaju in gibanju, ki jih izvajajo v različnih smereh in ravneh.

·          Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (tek).

·          Izvajajo različne športne aktivnosti – atletsko oz. gimnastično abecedo.

 

Utrjuj preval naprej (na postelji, mehki blazini…) – obvezno ob prisotnosti in varovanju staršev. Brez skrbi, preval bomo vadili tudi po vrnitvi v šolo.

https://www.youtube.com/watch?v=zy5qrh6vABM     https://www.youtube.com/watch?v=AffzJOFBmzA

Tekalne igre v naravi – lovljenje

Utrjevanje nalog za športno vzgojni karton – vadba po postajah: trebušnjaki, premagovanje ovir nazaj po vseh štirih, predklon, skok v daljino z mesta…

 

LIKOVNA UMETNOST

Cilji:

·          Bogatijo svoj doživljaj.

·          Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri izdelavi likovnega izdelka.

·          Ustvarjajo iz različnih materialov.

·          Učenci izdelajo likovni motiv po svojem doživljanju.

 

Iz kateregakoli materiala: karton, list papirja, blago, stara majčka, testo… izdelaj VIDKOVO SRAJČICO.

Nekaj idej: zapolni jo z vzorčki, okrasiš jo lahko po svoje (flomastri, barvice, tempare barve ali voščenke…), lahko pa si doma izdelaš pečatnike, jih pomočiš v barvo in jih odtiskuješ na majčko, ki jo boš izdelal (štampiljke) – odtiskuješ lahko predmete, ki jih imaš doma, svojo roko, si jih izdelaš iz krompirja, kartona….

 

Če imaš možnost, pošlji fotografijo.

 

GLASBENA UMETNOST

Cilji:

·          Poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih in tujih pesmi.

·          Igra na naravna glasbila preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce.

·         Ustvarjalno izraža glasbena doživetja ob gibalni komunikaciji.

 

Nauči se pesmico Mali zvonček in jo ilustriraj v zvezek za glasbo ali na list in ga shrani v mapo. Pojdi na sprehod in si oglej zvončke.

MALI ZVONČEK  ( M. VOGLAR )

 

MALI ZVONČEK SE JE ZBUDIL,

OČKE TRUDNE SI POMEL,

DA BI BRATCE VSE PREBUDIL,

KAR ZVONITI JE ZAČEL.

 

BIM BIM, BIM BIM,

ZASPANCE BUDIM,

PRIŠLA JE POMLAD

IN SONČEK NAŠ ZLAT.

 

BIM BIM, BIM BIM,

VSE ROŽCE NA PLAN,

BIM BAM, BIM BAM.

 

Dodajanje gibov in zvokov: Izmisli si, kako boš  izvajal gibe in zvoke lastnih ali glasbil iz okolice (plosk, tlesk, pokrovka, žlica…ob petju. Primer:   Mali zvonček se je zbudil – čepiš na tleh, roke so spuščene na tla, iz tega položaja se dviguješ in preteguješ… očke trudne si pomel pomaneš si oči… da bi bratce vse prebudil – vstane z iztegnjenimi rokami… kar zvoniti je začel pripraviš tolkala ali glasbila za refren bimi,bim….

Naberi palice, kamenje ali pa uporabi kar predmete iz stanovanja (kuhalnica, lonec, pokrovka… ) – ustvari ritmično spremljavo k pesmicam, ki smo jih letos spoznali, naj ti predmeti služijo kot instrumenti. Vse pesmice (tudi Mali zvonček), ki smo se jih letos že učili, najdeš na spl. str. LiliBi: ŠOLSKA ULICA – GLASBENA UMETNOST – PESMICE 1

Zapleši Šuštarpolko in Abrahama. Sprosti se in zapleši, saj znaš! 😉 https://www.youtube.com/watch?v=0BdfH0CAKK4

 

ANGLEŠČINA:

Cilji:

·          Razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti (vreme, gozdne živali) v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

·          Poimenuje konkretni svet okoli sebe (vreme, gozdne živali) v neposredni okolici/na slikah ipd.

·         Poje pesmi (Let’s go to the ZOO; How’s the weather)

 

 1. Pesem: LET’S GO TO THE ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

Pojdimo v živalski vrt

Poslušaj pesem. Poskušaj se gibati kot kažejo otroci v pesmi. Starši naj ti pomagajo napisati v zvezek naslov pesmi. Ti pa nariši žival iz pesmi, ki ti je najbolj všeč.

 

 1. WEATHER (vreme)

V zvezek nariši spodnje znake za vreme, tako kot smo jih risali v šoli. Poskušaj poimenovati vreme.

 

 

 

 

Poslušaj pesem: HOW’S THE WEATHER: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Kakšno je vreme? Poslušaj pesem in oštevilči znake glede na to, kako si sledi vreme v pesmi. Če je npr. najprej deževno, napiši številko 1 pod znak za dež. Še enkrat poslušaj pesem in poskušaj peti zraven.

 

Dostopnost