0Š 8 TALCEV MED 14 NAJ ŠPORTNIMI ŠOLAMI V SLOVENIJI

sreda, 05. 10. 2011 | Tekmovanja

Vsako leto Zavod Planica pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport razpiše natečaj za naj športno šolo leta. Natečaj zavzema širok spekter športnega udejstvovanja šole v programih Naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan, interesnih dejavnosti, Hura prosti čas, udejstvovanje na različnih šolskih športnih tekmovanjih ter Zdrav življenjski slog.

Lahko se pohvalimo, da smo zelo aktivni na skoraj vseh področjih. V 6-letni program Naučimo se plavati so vključeni vsi naši učenci od 1. do 6 razreda. Začenjamo z 10-urnim tečajem v prvem razredu, nadaljujemo v tretjem z 20-urnim tečajem in zaključimo v letni šoli v naravi v 5. razredu. V 6. r. se morajo vsi učenci udeležiti zaključnega preverjanja znanja in če se zgodi, da kdo takrat še ni plavalec, zanj organiziramo še 15-urni tečaj. Vse to nam seveda uspeva tudi zaradi bližine bazena v Zapolju.

Program Zlati sonček izvajajo učenci do 3. razreda, v 4., 5. in 6. razredu pa program Krpan. Oba programa sta nadgradnja redne športne vzgoje in otroke in starše še dodatno spodbujata k športnemu načinu življenja.

Naši učenci lahko izbirajo med 11-imi različnimi športnimi panogami v 27 skupinah, ki jih pokrivajo interesne dejavnosti od 1. do 9. razreda. V okviru le teh tudi tekmujemo najprej na ožjem lokalnem območju, kasneje pa tudi na področni in državni ravni. Velik uspeh je dosegla naša atletska ekipa, saj je dosegla končno 8. mesto v Sloveniji. Uspešni so bili tudi lokostrelci in odbojkarji, največji uspeh pa so dosegli namiznotenisači, saj so že drugo leto zapored državni šolski prvaki.

Tudi med jesenskimi in zimskimi počitnicami odpremo šolsko telovadnico in povabimo učence k športnemu preživljanju prostega časa. Na šoli se trudimo ponuditi čim več kvalitetnih programov in seštevek vsega skupaj nam je letos prinesel laskavi naslov NAJ ŠPORTNA ŠOLA LETA.

Logatec, 4.7.11                                                                     Boštjan Martinčič

Dostopnost