SLJ 9-3

SLOVENŠČINA , 9. C/3; 24. 3. – 27. 3. 2020

Pozdravljeni, spoštovani učenci!

 

       Po skoraj štiriletnem druženju pri šolskih dejavnostih se danes srečujemo na lokaciji, ki je učni načrt za srečanje ni predvidel. Do vas bom dostopala s sporočili in navodili za delo na ta način. Torej, dobrodošli v šoli od doma do doma! J

      Delo si razporedi tako, da ga boš opravil v tem delovnem tednu.

 1. Berilo Novi svet iz besed 9, stran 150 in 151. Preberi pesem Vezenina Otona Župančiča, pisca obdobja slovenske moderne književnosti.  Razmisli, kaj je tema pesmi, na kakšen način pesnik izpoveduje svoje misli o domovini, s čim jo primerja; kaj tebi pomeni dom, domovina. Preberi pesem Rodoljubki Simona Jenka, književnika literarnega obdobja med romantiko in realizmom. Pesemsko besedilo preberi znova in razmisli o njeni vsebini. Preberi si razlago manj znanih besed v okvirčku. Preden boš zapisal svoje odgovore po običajnem postopku v literarno mapo, doživeto preberi besedilo Rodoljubki. Predlagam, da v literarno mapo prepišeš tudi razlago besed iz Stvarnih pojasnil. Za čas, ko boste berilo že zdavnaj vrnili, vi pa boste imeli kam pogledati, če si slučajno ne bi zapomnili. Kdor želi, naj ustvarja še po zgledu Medijske ustvarjalnice. Preberi tudi življenjepisne podatke o avtorju.

2. Ponavljanje. Pesem Soči smo obravnavali že v 7. razredu; poišči svoje zapiske v literarni mapi, ki si jo, kot smo se dogovorili že takrat, shranil. Zdaj je prišel tisti čas, ko boš iz zakladnice minulega dela črpal informacije za obuditev spomina. Sicer pa smo se o tem pogovarjali tudi na ekskurziji in po njej oktobra 2019. Obnovi znanje o Simonu Gregorčiču, njegovem življenju in delu. Deklamiraj pesem Soči. Analiziraj besedilo. Poišči jo na spletu.

3. Ponavljanje. Ponovi svoje vedenje o Josipu Jurčiču, piscu prvega slovenskega romana. Preglej literarno mapo 7. r.; poišči njegov življenjepis in ga preberi. Poišči humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori in preberi zapiske. V literarni mapi iz 7. r. poišči življenjepis Frana Levstika in ga preberi. Preberi tudi zapiske o umetni pripovedki Martin Krpan. V literarni mapi iz 8. r. poišči učne liste s kulturnega dne v Kranju in Škofji Loki. Se še spomniš, da smo se v Prešernovem gaju pogovarjali o pesniku Sorškega polja, Simonu Jenku? Stali smo ob njegovem spomeniku in recitirali Gori. Prebrali smo tudi pesem Po slovesu in jo analizirali. Preberi svoje zapiske o imenovanih avtorjih iz obdobja od romantike k realizmu. Da si boš bolje zapomnil, lahko ustvariš miselni vzorec z bistvenimi podatki.

4. Ponavljanje. Najpomembnejši predstavniki slovenskega realizma so Ivan TavčarJanko Kersnik in Anton Aškerc. Tavčarjevo pisarno, skrinjo z Visokega in druge eksponate smo videli v Škofji Loki, ogledali smo si tudi animirani film Visoška kronika. S Tavčarjem smo se srečali pri branju odlomka Visoške kronike in Slik z Loškega pogorja/Med gorami. Janko Kersnik je pisec Mačkovih očetov, Anton Aškerc pa je ustvaril Čašo nesmrtnosti. – Kaj nam je z njo povedal? Kdo je nesmrten? –  Imenovane avtorje in njihova dela smo obravnavali v 8. razredu. Poišči zapiske iz literarne mape in jih preberi. Lahko si ustvariš svoj miselni vzorec. 

Ponovi snov tega tedna. Morda te lahko izpraša tudi sošolec ali sošolka po telefonu ali na način, kot zdaj komunicirate. Prijetno druženje. 🙂

PA ŠE TO. Ne pozabi na govorni nastop Prešernove Zdravljice. Dogovorjeni smo bili za ta teden. Ponavljaj jo. Ne pozabi na zapis razmišljanja o himni. Pa 4. domače branje; navodila smo že zapisali. 

PRIPOROČAM. Dnevnik Ane Frank smo prebrali; zdaj si lahko pogledate film, če je dosegljiv.

Lepo se imejte, lep pozdrav do naslednjega srečanja.    

                                                                                                Milena Herblan Gostiša

 
 

Več prispevkov iz 9. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost