SLJ 8-1

SLOVENŠČINA , 8. a/1; 25. 3. – 27. 3. 2020

 

Pozdravljeni, učenke in učenci!

 

Pošiljam vam napotke za delo doma za ta teden.

 

Berilo Novi svet iz besed 8, str. 136 – 139: Janko Kersnik, Mačkova očeta

 

Besedilo Mačkova očeta zbrano preberi. Razlago manj znanih besed poišči v Stvarnih pojasnilih. Če še katerih besed ne razumeš, poglej, če so zabeležene v SSKJ.

 

Besedilo preberi znova. V literarno mapo pisno odgovori na vprašanja Dejavnosti po  branju. Če še ne znaš dovolj natančno odgovoriti, poišči ta del v besedilu; preberi ga in zapiši. Odgovori naj bodo jasni, natančni, dovolj obsežni, napisani zbrano in premišljeno. Pazi na čitljiv in jezikovno ustrezen zapis.

 

Preberi in prepiši razlago pojma realistična pripoved, slika, podoba, obraz, značajevka iz Literarnoteoretične definicije.

 

Preberi življenjepisne podatke o Janku Kersniku. Napiši miselni vzorec.

 

Preberi Medijsko ustvarjalnico.

Morda se lahko pogovoriš s starši o prvi nalogi, če utegnejo. Kdor lahko, naj napiše realistično pripoved o življenju sodobnega slovenskega kmeta.

Za pomoč pri miselnem vzorcu o življenju in delu realističnega pisatelja Kersnika upoštevaj zadnjo zvezdico v tem okvirčku.

Druga in tretja naloga Medijske ustvarjalnice je danes zelo aktualna. Razmisli. K pogovoru na to temo lahko povabiš starše in sorodnike; ker z vsemi ne živiš, naj ti pri teh pogovorih pomagajo sodobna komunikacijska sredstva.

 

Upam, da naloge ne bodo pretežke in jih boste uspešno opravili.

Želim vam prijetne pomladne dni doma in v okolici svojega doma.

Milena Herblan Gostiša

 

 
 

Več prispevkov iz 8. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost