SLJ 7.c rešitve

Rešitve:

Na koncu glede krivde kozla Lisca razsodi berač in vedež Flere Krivostegno in z njim se Višnjani tudi strinjajo. Končna razsodba je, da bo kozel po svoji senci tepen, ker se z zeljem sicer ni mastil, je pa to želel narediti in ker je gledal če z plot, čezenj pa ni mogel. Njegov gospodar Drnulja pa bo ta tepež gledal z zavezanimi očmi, ker je kozla slabo privezal. In ker mu je ušel, bodo pol ure s palico zamahovali nad njim.

Npr.:

> kozlovska sodba – nespametna sodba

> višnjanski Salomon – v tem primeru najpametnejši med neumnimi

> posebne božje darove Krivostegnove – znal je coprati, da so zdravi zboleli in bolni umirali

   …

Slamorezec – ne počne/ne zna nič koristnega

Žužnjal – žužnjati, vsebinsko prazno govori

Lasač – rad išče prepir (skočiti si v lase)

 
 

Več prispevkov iz 7. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost