SLJ 7.b

SLOVENŠČINA , 7. B; 24. 3. – 27. 3. 2020

Dober dan, učenke in učenci 7. b!

 

Včerajšnje naloge vam verjetno niso delale težav. Sicer pa veste, kam se lahko obrnete po nasvet.

V naslednjih treh dneh boste potrebovali za delo berilo Novi svet iz besed 7. Delo si sami organizirajte tako, da boste opravili, kar vam bom naročila.

 

Odpri  berilo na strani 142 in 143. Preberi življenjepisne podatke o pesniku Simonu Gregorčiču.

Preberi Dejavnosti pred branjem in nanje odgovori ustno. Preberi pesem Soči. V Stvarnih pojasnilih preglej in preberi slovarček manj znanih besed. Ponovno preberi pesem. Vsakokrat jo boš bolje razumel. Preberi jo ponovno, bolj doživeto. Preberi Dejavnosti po branju. Odgovori ustno. Ponovno preberi besedilo Soči. Upoštevaj ritem pesmi, upoštevaj ločila. Razmisli, kako izpovedovalec nagovarja reko. Razmisli o vsebini besedila. Obnovi pesem s svojimi besedami. Ponovno doživeto preberi pesem. V njej poišči, katera pesniška sredstva je uporabil Gregorčič. Preberi v Literarnoteoretičnih definicijah, kaj je aliteracija, in si to zapomni. Preberi in si zapomni tudi, kaj je nagovor v pesmi in kaj je domovinska pesem.

Na list literarne mape napiši avtorja in naslov pesmi. Zapiši odgovore na vprašanja iz Dejavnosti po branju. Piši smiselno, v odgovoru povzemi vprašanje. Upoštevaj pravopis. Piši čitljivo. Prepiši tudi vse tri definicije v spodnjem okvirčku.

Preberi še Medijsko ustvarjalnico. Povabi starše, če utegnejo, in skupaj poslušajte priporočeno. Če imate možnost priti do filmov, si jih oglejte.

Na spletu poglej, kako je lepa naša reka Soča. 

 

PA ŠE TO. Pesem se moraš naučiti na pamet. Doživeto jo boš deklamiral in čez en mesec boš dobil lepo oceno.

 

Naj bo delo prijetno. J

 

Lepo vas pozdravljam.

                                         Milena Herblan Gostiša

 
 

Več prispevkov iz 7. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost