OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Dragi, učenci, spoštovani starši.

Ne pozabite, prosim, da je do petka, 24.4. odprta prijava na lopolisu

za prijavo obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe