Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2021/2022

7. razred

 • FILMSKA VZGOJA 1
 • LIKOVNO SNOVANJE 1
 • NEMŠČINA I
 • OBDELAVA GRADIV: LES
 • PLES
 • RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV
 • ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

8. razred

 • FILMSKA VZGOJA 2
 • FILOZOFIJA ZA OTROKE: JAZ IN DRUGI
 • FRANCOŠČINA II
 • LIKOVNO SNOVANJE 2
 • NEMŠČINA II
 • OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
 • POSKUSI V KEMIJI
 • RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

9. razred

 • FILMSKA VZGOJA 2
 • FRANCOŠČINA III
 • FILOZOFIJA ZA OTROKE: ETIČNA RAZISKOVANJA
 • IZBRANI ŠPORT
 • LIKOVNO SNOVANJE 3
 • NEMŠČINA III
 • OBDELAVA GRADIV: KOVINE
 • RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 • RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA
 • STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI

4. – 6. razred

 • UMETNOST
 • RAČUNALNIŠTVO
 • ŠPORT
 • TEHNIKA

 
 

Več prispevkov iz Obvestila

 
 
 
 
 
 
Dostopnost