Obvestilo ravnateljice

Spoštovani starši, skrbniki, učenci

 

Peti teden pouka na daljavo je za nami in šesti teden, od kar smo šolo zaprli. Šola sameva in prav žalostno se je sprehoditi po praznih hodnikih. Manjka nemir po hodnikih, manjkajo učenci, manjkajo učitelji. Verjamem, da podobno, kakor mi, komaj čakate, da se vrnemo v šolo. Kdaj bo to, še ne vemo, vas bomo pa seveda pravočasno obvestili. Informacije, ki jih dobivamo trenutno so »samo špekulacije«, samo mogoče razmišljanja medijev. Ko in če bo do odprtja šol prišlo, bomo zagotovo dobili tudi posebna navodila o ravnanju na šoli.

Na vas pa sem se želela obrniti zaradi drugih informacij, ki so prišle do vseh nas. Iz medijev ste zagotovo slišali, da naj bi šole začele tudi z ocenjevanjem znanja, da lahko dokaj normalno zaključimo šolsko leto. Iz odzivov nekaterih staršev sem razbrala, da vas to ob delu na daljavo zelo skrbi. Naj vas pomirim, naši učitelji dobro vedo, da to ocenjevanje ne more biti enakovredno ocenjevanju v razredu.

Naša vodila so torej:

  • Upoštevamo sklep ministrice, v katerem zmanjšujemo število potrebnih ocen, saj bi drugače ob upoštevanju obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja od učencev morali pridobiti več ocen. Ena ocena iz tega ocenjevalnega obdobja (1. 2. do 24. 6.) je dovolj.
  • Upoštevamo tudi, da ocene potrebujejo tisti učenci, ki v tem ocenjevalnem obdobju (od 1. 2 dalje) pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene.
  • Posebej pripravljamo navodila za popravljanje negativnih ocen iz prvega polletja. Vsak učitelj bo kontaktiral negativnega učenca in se z njim dogovoril o terminu popravljanja ocene in o zahtevanih standardih znanja (kaj bo vprašan). Popravljanje negativnih ocen bo potekalo v glavnem v drugi polovici maja in v začetku junija.
  • Upoštevali bomo, da so učenci že 6 tednov izven šole in jih temu primerno tudi ocenjevali.
  • Vsi starši boste obveščeni o tem, kako bo potekalo ocenjevanje znanja pri posameznem učitelju. Od 1. do 5. razreda vam bodo učitelji posredovali osnovne informacije po e-pošti, od 6. razreda dalje dobijo vsa navodila učenci tako, kot so do sedaj dobivali navodila za tedensko delo.

Vsi skupaj se zavedamo, da je ocenjevanje znanja že pri pouku za večino otrok stresno, v tej situaciji pa še posebej. Stresno je tudi za učitelje in ne samo za učence. Pripraviti morajo ocenjevanje, kjer bo lahko sodeloval vsak učenec, zato se odločajo ali za kvize ali za ustno ocenjevanje preko videoklicev. Nekateri učitelji želijo, da bi preko videoklica lahko ocenili npr. po 3 učence naenkrat. V tem primeru je včasih tudi učencem lažje. Zavedati pa se morate, da je vaša prisotnost za ekranom lahko stresna tako za vašega otroka, kot tudi za ostale otroke. Prosimo vas, da takrat učence pustite same, da jim omogočite, da se osredotočijo samo na to, kaj jih učitelj sprašuje in ne še na to, kaj si vi o njegovem znanju mislite. Zaupajte otrokom in učiteljem.

 

V naslednjem tednu ne predvidevamo nobenih posebnih domačih nalog. Če želite, naj otrok uredi obstoječe zvezke, pregleda, kaj vse se je v teh tednih naredilo, mogoče naj preberejo kakšno knjigo.

Imam pa za vas jaz »domačo nalogo«. Dogovorili smo se, da bomo v jeseni oziroma po koncu karantene pripravili zbornik s prispevki učencev, učiteljev in želela bi tudi staršev. Nekaj takega se (vsaj upajmo) nikoli več ne bo ponovilo in prav je, da na to obdobje ohranimo spomin. Mogoče med prazniki utegnete zapisati svoje videnje dogajanj, mogoče sprememb v vašem družinskem življenju, stisk, s katerimi ste se srečevali, reševanja teh stisk, lepih trenutkov, ki jih je bilo prav zagotovo tudi veliko. Napišite, preredko vas sprašujemo, kako pa se vi ob vsem tem počutite. Spodbudite otroka, da tudi sam napiše prispevek in to pošljite naši kolegici Urški Peršin Mazi (urska.persin-mazi@8talcev.si ). Lahko napišete in oddate kadarkoli do konca tega šolskega leta. Zagotovo pred septembrom tega ne bomo zmogli urejat.

 

Ker bodo počitnice za marsikoga tudi čas za odklop od računalnika in v normalnih časih smo ta čas izkoristili za druženja, piknike, obiske, ne pozabite, da še vedno velja prepoved druženja, zato potrpimo in stopimo skupaj narazen, da bo kasnejše naše druženje in prijateljevanje varno in zdravo.

Vsem skupaj nam želim, da preživimo sproščujoče praznike – v domačem krogu.

 

Karmen Cunder, ravnateljica

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost