Obvestilo ravnateljice

Spoštovani starši, skrbniki, učenci

Znano je že, da smo v petek, pozno popoldne prejeli informacije o postopnem odpiranju šol. Pričakujemo sicer še uradni sklep Ministrice, vendar so osnovna navodila že podana.

Tega se veselimo in nas hkrati tudi skrbi, ali bomo res lahko zadostili vsem navodilom NIJZ in MIZŠ in glede na sama navodila tudi organizirali pouk tako, kot od nas pričakuje MIZŠ. Pred nami so številni izzivi, ki pa jih bomo zagotovo zmogli rešiti.

Pričakujemo torej sklep Ministrice, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

V naslednjem tednu boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Veselimo se že srečanja z našimi učenci ne glede na to, da to srečanje ne bo več takšno, kakršnega smo navajeni.

Lep pozdrav

 

Karmen Cunder

Ravnateljica

 

 

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe