Obvestilo o pouku za prvo triletje

Spoštovani starši, skrbniki,

 

Verjamem, da se prav tako, kakor mi, tudi vi veselite ponovnega snidenja, čeprav smo vsi istočasno nekoliko v strahu, kako bo to izgledalo.

Mi se te dni intenzivno pripravljamo na začetek pouka prvega triletja. Tako smo šolo že očistili in jo te dni razkužujemo, pripravili smo jedilnico, zalepili trakove na tla, ki označujejo 1,5 metrsko razdaljo, naročili dodatna razkužila in jih razdelili po učilnicah, sanitarijah, hodnikih ter jedilnici.

Glede na zahteve NIJZ in MIZŠ moramo vsak oddelek razdeliti v dve skupini. Vsak oddelek bo tako dobil še dodatnega učitelja, v večini primerov so to učitelji podaljšanega bivanja. Verjamemo, da vas skrbi, ker bo otrok lahko dobil učitelja, ki ga ne pozna, vendar smo dogovorjeni, da razrednik prehaja med skupinama.  Vse zvezke, knjige, delovne zvezke, zapiske otroka, morebitne izdelke in podobno prinesite prvi dan s seboj, vse to bo do konca šolskega leta ostalo na šoli. Ne pozabite tudi na morebitne knjige, ki jih bo potrebno vrniti v knjižnico.

Dobili ste že informacije, da morate prinesti s seboj izpolnjeno in podpisano izjavo o tem, da je vaš otrok zdrav. Na žalost otroka brez te izjave ne smemo spustiti v šolo. Prav tako še vedno veljajo vsi ukrepi in priporočila NIJZ (higiena kašlja, umivanje rok, razdalja, zračenje prostorov).

Učenci, ki se zaradi različnih razlogov pouka ne bodo mogli udeležiti, bodo od učiteljev na začetku tedna dobili navodila za delo, ne bodo pa med tednom mogli komunicirati z učiteljem, ker bo v razredu. Pouk na daljavo torej ne bo potekal več tako intenzivno, kakor je potekal do sedaj.

LEPO PROSIM, ČE NAM POMAGATE PRI IZVEDBI POUKA IN DOBRO PREBERETE IN UPOŠTEVATE VSA NAVODILA IN PRIPOROČILA, SAJ BOMO LE TAKO LAHKO POSKRBELI ZA VARNOST DRUG DRUGEGA.

Nekaj informacij glede obveznega in razširjenega dela šole.

 • Prevoz na šolo za prvo triletje ni posebej organiziran, saj vozačev iz Laz ni, prav tako so priporočila NIJZ; da učenci čim več prihajajo na šolo peš ali jih pripeljete starši sami. Je pa začel obratovati lokalni prevoz, ki se ga učenci lahko poslužujejo, vendar je omejeno število učencev na avtobusu, poleg tega morajo učenci na avtobusu nositi maske in poskrbeti za razkuževanje rok na vhodu v avtobus.
 • Jutranje varstvo – prosili smo vas, da se ga poslužujete le izjemoma oz. v primerih, ko res ne morete drugače (kasneje) pripeljati otroka v šolo. Razlog za to je v problemu organizacije jutranjega varstva v manjših skupinah (do 15 učencev) in seveda tudi v tem, da bomo že v času jutranjega varstva od otrok zahtevali razdaljo, upoštevanje vseh pravil umivanja, dotikanja, razkuževanja in zavedamo se, da bo za otroke to skoraj nemogoče.
 • Podobno velja tudi za podaljšano bivanje. Skupine so majhne, igra med učenci ni zaželena oziroma bo edina možnost igre na šolskem dvorišču ali športnem igrišču. Ponovno v skupinah do 15 otrok. Če je le možno zato otroke čim prej odpeljite domov, saj nas skrbi, ali bodo tak način druženja cel dan zmogli.
 • Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.
 • Učenec, ki bi šel morebiti med podaljšanim bivanjem v glasbeno šolo, se ne more več vrniti na šolo v skupino PB, zato se o terminih glasbene šole še posebej pogovorite z njihovimi učitelji.
 • Dodatna strokovna pomoč se bo izvajala še naprej na daljavo, da zagotovimo čim manj različnih učiteljev v oddelku ali zapuščanje oddelka/skupine.
 • Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu se ne bo izvajal, ker je problem ponovnega mešanja skupin.

Učenec lahko prinese s seboj eno manjšo igračo, s katero se igra samo on in jo ima ves čas do konca šolskega leta v torbi na šoli. Torbe bodo namreč do konca leta ostale na šoli. S seboj naj imajo tudi svojo plastenko za vodo, ki jo bo puščal v šoli ter dodatno jopico, ker se bo prostore veliko zračilo. Mislim, da ste tudi starši v tem času zelo veliko delali za šolo in je prav, da sedaj nekaj časa svoje popoldansko družinsko življenje usmerite v druge obveznosti. Učenci namreč ne bodo dobivali na dom posebnih domačih nalog, ki bi zahtevale pisanje v zvezke, delovne zvezke ali na delovne liste.

Zaradi nevarnosti druženja imamo poseben pristop k prihajanju večine otrok na šolo in odhajanju domov.

 • Starši v tem času ne smete vstopati v šolo. Če potrebujete kakšno informacijo, vstopite skozi glavni vhod do tajništva in nosite maske.

 

 • Učenci prihajajo v šolo na različnih vhodih po naslednjem razporedu:
  • 1. razredi – bela vrata oz. dosedanji vhod za prve razrede
  • 2. razredi koristite vhod pri telovadnici
  • 3. razredi koristite glavni vhod
 • Ure prihodov v šolo:
  • 1.a, 2.a in 3 a razred pridejo na šolo ob 7.45. Učiteljici jih pričakata pri vhodu v šolo in pospremita v razred (polovica oddelka namreč ne bo v matičnem razredu)
  • 1.c, 2.c in 3.c pridejo pred vhod ob 8.00 uri,
  • 1.b, 2.b in 3.b pridejo pred vhode ob 8.15, Učiteljici jih pričakata pri vhodu v šolo in pospremita v razred
  • 2.d pride pred svoj vhod ob 8.20. Učiteljici jih pričakata pri vhodu v šolo in pospremita v razred.

 

V otrokovo beležko zapišite, kako in s kom bo otrok odhajal domov, sporočili ste nam že, kdaj bo odhajal domov. Če bo tu prihajalo do sprememb, nam to prosim prav tako sporočite v beležnici. Tudi, ko boste prihajali po otroka, vam ga bomo pripeljali do vhoda ali pa vas bo (v skupini ostalih otrok) počakal pred šolo.

 

 

 

Tabela prihodov, zaključkov pouka in časa kosil.

Razred Vhod Začetek Učilnica Malica Konec Kosilo Drugi učitelj
1. a Vhod za prvošolce 7.45 4 in 14 9.15 Vedno do 11.20 11.30 Tanja Jazbec
2. a Vhod pri telovadnici 7.45 1 in 16 9.15

Po-to 11.20

Sr do pe – 12.10

11.50

 

 

12.25

Jana Košir, Petra Fefer
3. a Glavni vhod 7.45 5 in 20 9.15

Pon. do čet. do 12.10

Pet. do 11.20

12.20 Tanja Smrtnik
1.c Vhod za prvošolce 8.00 2 in 13 9.25 Vedno do 11.35 11.40 Simona Nagode
2.c Vhod pri telovadnici 8.00 6 in 17 9.25

Po-to 11.35

Sr do pe – 12.25

11.55

 

 

12.35

Tjaša Posega, Urška PM
3.c Glavni vhod 8.00 12 in 11 9.25

Pon. do čet. do 12.25

Pet. do 11.35

12.35

 

 

 

12.40

Tina Petkovšek Plahutnik

1.b

 

Vhod za prvošolce 8.15 3 in 15 9.35 Vedno do 11.50 11.55 Agata Smrekar
2.b Vhod pri telovadnici 8.15 8 in 18 9.35

Po-to 11.50

Sr do pe – 12.40

12.00

 

 

12.45

Špela Voljč, Janja Pavlič
3.b Glavni vhod 8.15 9 in 10 9.35

Pon. do čet. do 12.40

Pet. do 11.50

12.50 Melita Mihevc Sark, Florijan Ambrožič
2.d Vhod pri telovadnici 8.20 7 in 19 9.35

Po-to 11.55

Sr do pe – 12.45

12.05

 

 

12.55

Anja Cerpič

 

Učitelji podaljšanega bivanja bodo javljeni naknadno.

Zaenkrat toliko, ko bomo imeli še nove informacije, vam jih seveda pošljemo.

Želim nam vsem miren ponovni začetek pouka.

KARMEN CUNDER, ravnateljica

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost