NPZ – informacije

V mesecu maju učence 6. in 9. razreda čaka nacionalno preverjanje znanja – NPZ. Podajamo osnovne informacije.

Učenci pišejo:

  • SLOVENŠČINA: torek, 4. 5. 2021
  • MATEMATIKA: četrtek, 6. 5. 2021
  • ANGLEŠČINA (6.r) in ZGODOVINA (9.r): ponedeljek, 10. 5. 2021

Učenci vse dni pisanja počakajo pred šolo in odidejo v učilnice skupaj z nadzornimi učitelji.

Začetek vstopa v učilnice je za 9. razrede ob 7.40, začetek pisanja za 9. razred je ob 7.50 in traja do 8.50.

Začetek vstopa v učilnice je za 6. razrede ob 7.45, začetek pisanja za 6. razred je ob 8.00 in traja do 9.oo.

7. in 8. razredi imajo pouk po urniku, izbirni predmeti se izvajajo.

9. in 6. razredi nadaljujejo pouk po urniku s 3. uro.

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost