Navodila za končni izdelek pri računalništvu

NAVODILA ZA KONČNI IZDELEK PRI IZBIRNIH PREDMETIH IZ RAČUNALNIŠTVA

 

UBE

Navodila za pripravo seminarske naloge pri UBE

  1. Seminarsko nalogo pišete na temo, ki si jo sami izberete. Tema mora biti dovolj obširna. Na razpolago naj bo dovolj literature (knjige, revije, spletne strani…)

  2. Dosledno upoštevate pravila za izdelavo seminarske naloge, ki jih najdete na naši spletni strani – KNJIŽNICA – SEMINARSKA NALOGA

  3. Besedilo, ki ga boste napisali NE SME biti kopirano z interneta. Šteje samo tisto, kar ste napisali sami. Če bo besedilo v večini kopirano, bo ocena negativna!

  4. Seminarska naj vsebuje vse elemente, ki smo se jih letos učili:  različne vrste pisav, odstavki, oštevilčevanje, označevanje, poravnave, vstavljanje slik, označevanje slogov: naslov1, naslov2…, vstavljanje kazala, tabele…. Več elementov bo vstavljenih, boljša bo ocena.

  5. Seminarska naloga naj bo pisana v pisavi velikosti 12. Največ naj bo črne pisave na beli podlagi.

  6. Našteti morate vso literaturo, ki ste jo uporabili. Kako navajate literaturo, najdete v navodilih na naši spletni strani!! Verjetno ne bo dovolj le literatura z interneta, zato si poiščite kakšno knjigo in jo prinesite s seboj.

  7. Seminarska naj vsebuje več kot 3000 besed. Program vam besede sam prešteje v meniju: orodja – štetje besed.

  8. Če kaj ni jasno me vprašajte.

 

 

ROM

Navodila za izdelavo spletne strani

Na strežniku boste objavili stran, ki bo predstavljala eno poglavje pri šolskem predmetu. Poglavje izberite tako, da bo dovolj materiala, o katerem boste pisali.

Vse strani naj imajo lično obliko, ozadje. Vrste pisav in velikosti naj bodo na vseh straneh enake. Spletišče naj ima vsaj 20 htm datotek. Stran lahko urejate s katerim koli programom.

Spletišče naj vsebuje animacije (lahko jih naredite sami, lahko jih poiščete na netu), učinke z dynamicdrive.com, fotografije, slike, grafe in kvalitetno vsebino ter mnogo hiperpovezav do strani s podobno vsebino. Pri povezavah vsaj enkrat uporabite sidro. Prav tako morate imeti podstran, na kateri boste naredili delujoče povezave do vseh ostalih strani učenk in učencev v isti skupini.

Vse strani naj imajo povezavo nazaj na prvo stran. Pazite, da se bo začetna stran imenovala index. Imena strani morajo biti iz malih črk angleške abecede brez presledkov!

 
 

Več prispevkov iz e-Učenje