5.r

MATEMATIKA

Številski izrazi.

Samostojno reševanje nalog v delovnem učbeniku, 2. del, str. 50–61 (zaključevanje teme).

Preverjanje znanja pisnega deljenja do milijona. Učni listi.

SLOVENŠČINA PIŠEMO: Pismo.

Branje besedila in reševanje nalog v SDZ, 2. del, str. 9–13.

Fran Milčinski: Kako so si Butalci omislili pamet.

Branje besedila in reševanje nalog v Berilu 5, str. 136–137.

Knjiga za domače branje. Samostojno branje izbranega literarnega dela (kdor ga ima).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Gugalnica in vzvod.

Branje besedila v učbeniku, str. 26–28. Zaključevanje teme.

Kaj je komu hrana.

Branje besedila v učbeniku, str. 70–74. Iskanje ključnih besed, izpiski.

GLASBENA UMETNOST

Ponavljanje in utrjevanje.

Petje znanih pesmi.

GUM 5. a, c in d razred

Pozdravljen!

Teden: 23. 3. do 27. 3. (navodila za 5. a, c in d oddelek)

 

Tudi z glasbo se boš ukvarjal/a na daljavo. Če mi boš zagotovil/a, da se boš dela lotil/a resno, obljubim, da bo zabavno in tudi ne pretežko.

OSNOVNA NAVODILA ZA DELO NA DOMU BODO OSTALA VEDNO ENAKA:

·         Pripravi zvezek za GUM, učbenik Glasba in pisala.

·         V zvezek vedno napiši naslov in datum, ko si aktivnosti izvajal/a.

·         Naloge zapisuj, nariši, prilepi… vedno v zvezek (navodil in vprašanj NI treba prepisovati). Na vsa vprašanja, ki bodo zastavljena v nalogah, boste odgovore prejeli v naslednji pripravi za delo doma.

·         Vedno lahko narediš še več, kot je predvideno (zapoješ ali zaigraš več pesmi, poslušaš posnetke na You Tubu in preko domačih CD-jev, posnameš svojo izvedbo pesmi, plesa, kaj narišeš ali napišeš v zvezek… ideje prepuščam tebi, važno je, da čim več aktivnosti, ki jih izvajaš tudi zapišeš v zvezek)

 

1.      ura:

Oglej si posnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

(Prepričana sem, da to sedaj že znaš, če ne prosi za pomoč starše ali starejše brate ali sestre.)

Naloga: Po ogledu napiši v zvezek, kaj si videl/a. Ali se ti zdi, da je bila glasba primerna za gibe, ki jih je prikazoval izvajalec? Napiši zakaj!

 

Na spletu (youtube) poišči pesem Jaz pa pojdem na Gorenjsko (ljudska) in se jo ob poslušanju nauči. K učenju povabi tudi ostale družinske člane. Besedilo lahko tudi zapišeš v zvezek, saj ni težko oz. se precej ponavlja.

 Lahko ponoviš še kakšno pesm, ki smo se jo naučili letos.

Marinka Istenič

DRUŽBA

Prazgodovina in arheološke najdbe.

Branje besedila v učbeniku, str. 75–76. Zaključevanje teme.

Rimljani v naših krajih.

Branje besedila v učbeniku, str. 77–79. Iskanje ključnih besed, izpiski.

LIKOVNA UMETNOST

Legionar/Gladiator.

Risanje s svinčnikom.

ŠPORT

Splošna kondicijska priprava.

Tek, hoja, gibalne igre v naravi.

Pohod za Krpana na vzpetino v okolici Logatca.

RAZREDNA URA

Prometna vzgoja.

Vaje na spletnem simulatorju. Spletna učilnica Kolesar.

ANGLEŠČINA 5.A

5.a-23.3.-TJA (1)

ANGLEŠČINA 5.B

TJA_5b_23marec (1) TJA_5b_24marec TJA_5b_25marec

ANGLEŠČINA 5.C

TJA_5c_24marec TJA_5c_25marec (1) TJA_5c_27marec

ANGLEŠČINA 5.D
5.d-23.3.- (1)

 

GOSPODINJSTVO 5. A, B, C in D 

Učenci pozdravljeni. V tem tednu naredite:

1. Pregledaš zvezek za gospodinjstvo in pregledaš, če si naredil vse domače naloge.

2. Odpreš učbenik za gospodinjstvo na strani 56. V zvezek napišeš naslov TEKSTILNI IZDELKI in prepišeš preglednico o tekstilnih izdelkih iz učbenika. Vsaki vrsti oblačila oz. izdelka, nariši oziroma nalepi en primer (Vrhnja oblačila – narišeš ali nalepiš jakno, Blago za osebno higieno – nalepiš ali narišeš brisače,..) Prilagam vam skenirano stran iz učbenika, če je kdo slučajno pozabil učbenik v šoli.

3. Pazite nase in na svojo družino 🙂

 

______________________________________________________________________

Podrobnejše dnevne in urne informacije vam bo vsak razrednik posredoval po svoji poti.

 
 

Več prispevkov iz 5. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost