5. r 30.3.- 3.4.2020

MATEMATIKA

Preverjanje znanja pisnega deljenja do milijona. Samostojno reševanje nalog. Učni listi.

Enačbe in neenačbe. Samostojno reševanje nalog v delovnem učbeniku, 2. del, str. 62–65 in str. 70–71 (le uvodni del in Modre naloge).

Deli celote. Samostojno reševanje nalog v delovnem učbeniku, 2. del, str. 72–73 in str. 82–83 (le uvodni del in Modre naloge).

SLOVENŠČINA

BESEDE: Protipomenke; Sopomenke. Branje besedila in reševanje nalog v samostojnem delovnem zvezku, 2. del, str. 14–20.

Thomas Brezina: Fantom na šoli.

Branje besedila in reševanje nalog v Berilu 5, str. 46–49.

Knjiga za domače branje. Samostojno branje izbranega literarnega dela (kdor ga ima).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Hrano si moramo pridelati.

Branje besedila v učbeniku, str. 75–80. Iskanje ključnih besed, izpiski.

GLASBENA UMETNOST

Koroška poskočnica.

Branje besedila v učbeniku, str. 34 in 96. Reševanje zastavljenih nalog, poslušanje posnetkov. Učenje pesmi s pomočjo notnega zapisa in ob poslušanju posnetka. Učni list. Posnetki.

DRUŽBA

Življenje na gradu.

Branje besedila v učbeniku, str. 80–81. Iskanje ključnih besed, izpiski.

Iz življenja v mestih.

Branje besedila v učbeniku, str. 82-83. Iskanje ključnih besed, izpiski.

LIKOVNA UMETNOST

Grad.

Poljubna tehnika. Svinčnik, barvice, flomastri, vodenke, kolaž, list.

ŠPORT

Splošna kondicijska priprava.

Tek, hoja, gibalne igre v naravi.

Pohod za Krpana v okolico Logatca. Različne gibalne naloge, ki so jih pripravili učitelji športa in druge na spletu ponujene naloge za vadbo doma. Spletna stran šole.

RAZREDNA URA

Prometna vzgoja.

Vaje na spletnem simulatorju. Spletna učilnica Kolesar.

 
 

Več prispevkov iz 5. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost