Zagotavljanje toplega obroka za učence

Spoštovani starši, 

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico z navodili v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. 

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole. Starše prosimo, da prijave pošljete do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 9. ure na elektronski naslov: prehrana@8talcev.si

Upravičenost do brezplačnega obroka šola preveri preko Centralnega registra udeležencev vzgoje in izobraževanja. Tople obroke bomo pričeli deliti s torkom, 10. 11. 2020.

Občina bo na podlagi zbranih prijav organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov v navezi s Civilno zaščito Logatec. Več informacij o tem kje in na kakšen način bo možen prevzem obroka, boste prijavljeni prejeli v naslednjih dneh. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se bodo zagotovila iz državnega proračuna. 

Petra Fefer,

vodja šolske prehrane

 
 

Več prispevkov iz Obvestila