Učenci!

Učitelji sporočajo, da snemate srečanja. Snemanje je dovoljeno izključno s strani učitelja samega. Vemo, da ste nekateri učenci zelo spretni pri uporabi IK tehnologije, vendar so videosrečanja le oblika pouka na daljavo, med poukom pa je uporaba IKT dovoljena izključno v dogovoru z učiteljem.

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost