TJA 7.b

NAVODILA ZA DELO NA DOMU, TJA 7.B OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

Učenci, prosim vas, da si zabeležite, koliko časa ste porabili za vaje vsake ure. Pomagalo mi bo pri načrtovanju za naprej, da bo vaj ravno prav.  Računam na vašo resnost in poštenost.  Vaše odgovore in tudi vprašanja mi pošljite na

  1. naslov: andreja.erker1 @guest.arnes.si.

Lep pozdrav, ostanite zdravi in veseli!     Vaša učiteljica Andreja Erker

URA 1: Module 2 Wilde Flowers, chapter 1

1.      Uč., str. 39 – preberi 1. poglavje.

2.      Preveri, prevedi in prepiši v ZVEZEK naslednje besede/ izraze: I suppose, an American accent, suddenly, be pleased  IN TISTE, ki jih ti ne razumeš. NASLOV: WILDE FLOWERS, chapter 1

3.      Odgovori na vprašanja in jih zapiši V ZVEZEK.

4.      V ZVEZEK prepiši še ti dve vprašanji in odgovori nanju:

 

URA 2: Module 2, 3  Wilde Flowers, chapters 2, 3

1.      Uč., str. 47  – preberi 2.  poglavje

2.      Preveri in prevedi naslednje besede/ izraze: to find out, to walk, to hide/ hid, exciting, an exam (paper), silly, according to, a notice board IN TISTE, ki jih ti ne razumeš.

3.      ZVEZEK: prepiši nove besede/ izraze in prevode v slovenščini.NASLOV: WILDE FLOWERS, chapter 2

4.      Uč., str. 61- preberi 3. poglavje in si enako kot za prejšnji poglavji V ZVEZEK izpiši novo besedišče

5.      Izberi eno od obeh poglavij in odgovori na vprašanja kot za prvo poglavje. Zapiši odgovore v ZVEZEK.

 

URA 3: Module 3  Wilde Flowers, chapters 4, 5

1.      Uč., str. 69, 70

2.      Uredi si zapiske z novimi besedami in odgovori na prašanja enako kot za 2. uro.

 

URA 4: Module 3  Wilde Flowers, chapter 6

1.      Uč., str. 71

2.      Uredi zapiske kot za prejšnja poglavja.

3.      ZVEZEK: prepiši in odgovori na vprašanja:

What is Tom like?

What does Tom like?

How did you like the story? Why?

 

 

 

 

 
 

Več prispevkov iz 7. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost