Šolska knjižnica – obvestilo

Šolska knjižnica v času zdravstvenih ukrepov

V knjižnici je lahko hkrati največ 10 učencev, ki skrbijo za varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Priporočljivo je, da učenci v knjižnici nosijo maske. Pred vstopom si vsi učenci razkužijo roke.

Knjige vračajo v škatlo pri vratih. Te knjige počakajo v karanteni.

Knjig, ki jih učenci pregledujejo, ne vračajo na police, ampak jih odlagajo na določeno polico ali mizo. Tudi te knjige počakajo v karanteni. Učenci naj bodo v knjižnici čim krajši čas, da omogočijo izposojo tudi drugim.

Čitalnica v tem času ni na voljo, učenci v knjižnici ne morejo delati domačih nalog ali se učiti.

Ker v knjižnici ni zračenja, se v tem času dejavnosti za celotne razrede ne izvajajo.

KIZ poteka v učilnicah, če vsebina ur to dopušča.

Urška Peršin Mazi, šolska knjižničarka

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica